Комунальний заклад освіти "Дніпровський ліцей №31" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Управління

Управління

 

Управління школою - складний динамічний процес, який включає  в себе визначення мети  й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів  удосконалення  системи діяльності  школи, ефективного використання засобів навчання і виховання , координацію зусиль всього педколективу й управлінського персоналу, прийняття управлінських рішень, ведення ділової документації школи. Доцільність і ефективність  управлінської діяльності адміністрації школи багато в чому залежить від  правильного розподілу  обов’язків  між її  членами.

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ:

 

1. ПРИНЦИП ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. Суть його в тому, що діяльність усіх ланок закладів освіти спрямовується на утверження і розвиток державності України, піднесення рівня їх діяльонсті до міжнарожних стандартів.

 

2. ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ. Передбачає врахування під час організаціїї навчально-виховного процесу в закладах освіти досягень педагогіки, психології, методик викладання навчальних предметів, фізіологіяї, гігієни, кібернетики та інших наук, які дають змогу здійснювати цей процес на наукових засадах.

 

3. ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ. Полягає в тому, що при вирішенні проблем діяльності закладу освіти керівник має зважати на думку членів педагогічного колективу, бітьківсьуої громадськості та учнівського колективу, систематично звітувати про свою роботу перед колективом працівників школи.

 

4. ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ. Потребує налагодження гуманних стосунків у ланках взаємовідносин:

  • дирекція - учителі, учні, батьки;
  • учителі - учні, батьки;
  • учителі - учителі;
  • учні - учні;
  • учнівське самлврядування - рядові вихованці;
  • батьки - діти.

Передбачає формування гуманної особистості гуманними засобами. Якщо керівник гуманна людина, уважний, доброзичливий, справедливий і тактовний, то педагогічний колектив йде за ним і вірить йому.

 

5. ПРИНЦИП ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ. Передбачає постановку перед пелагогічним і учнівським колективами близької, середньої й далекої перспектив, розв'язання конкретних завдань для їх досягнення.

 

6 ПРИНЦИП ПЛАНОВОСТІ. Потребує чіткого перспективного і щоденного планування усіх напрямів навчально-виховної, організаційно-господарської діяльності закладу освіти з урахуванням його умов та можливостей.

 

7. ПРИНЦИП КОМПЕТЕНТНОСТІ. Згідно з ним усй педагогічні та інші працівники закладу освіти повинні мати високий рівень професійної підготовки, сумлінно виконувати службові обов'язки. Широка загальна ерудиція, висовий рівень професіоналізму, врахування реальних умов праці дають змогу керівниковітворчо вирішувати складні педагогічні завдання.

 

8. ПРИНЦИП ОТПИМІЗАЦІЇ. Полягає у створення в закладі освіти належних умов для забезпечення його працівникам можливостей для ефективної діяльності.

 

9. ПРИНЦИП ІНІЦІАТИВИ Й АКТИВНОСТІ. Передбачає наявність цих якостей у керівника закладу освіти та створення умов для творчих пошуків усіма педагогами.

 

10. ПРИНЦИП ОБ'ЄКТИВНОСТІ В ОЦІНЦІ ВИКОНАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ. Мається на увазі систематтичний контроль за діяльніст. працівників закладу, об'єктивна оцінка її результатів, гласність і врахування думки педагогічного колективу.

 

11. ПРИНЦИП ПОЄДНАННЯ КОЛЕГІАЛЬНОСТІ З ПЕРСОНАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Його суть у тому, що директор школи несе повну відповідальність за навчально-виховну діяльність перед державними органами, але під час прийняття важливих рішень з питань діяльності школи зобов'язаний ураховувати думку членів колективу, якщо вона не суперечить законам України.