Комунальний заклад освіти "Дніпровський ліцей №31" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Звіт директора

 

Аналіз роботи закладу загальної середньої освіти за 

2022-2023 навчальний рік

 

У 2022/2023 навчальному році робота закладу була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи та інших законодавчих і нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі освіти. Корективи в діяльність закладу освіти були внесені у зв’язку із карантинними обмеженнями, передбачених постановою Головного санітарного лікаря України №10 від 06 вересня 2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)» та запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року,

внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу: 

Приорітетами  розвитку закладу були:

1. Розвиток у закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності через експериментальну роботу:

 -    міжнародний українсько-німецький  проєкт «Школа економіка»;

- міжнародний освітній українсько-німецький  проєкт ранньої профорієнтації «Мінофеномента»; «Школа –Економіка»;

- Всеукраїнський проєкт «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM- освіти в умовах реформування освітньої галузі»  

    2. Становленння інноваційного безпечного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через формування ключових компетентностей НУШ;

   3.   Здійснення системи  внутрішкільного аудиту забезпечення якості освіти;

  4. Формування особистості учителя нової української школи (STEM-вчителя); особистості учня: патріота, інноватора (STEM-учня);

 5. Адаптація до нової системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів. 

У закладі  освіта здобувається на трьох рівнях:

 • початкова освіта (1-4 класи); 

• базова середня освіта (5-9 класи); 

• повна загальна середня освіта ( 10-11 класи)